HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: DrEnderTV

Assassin's Creed Origins 12 Епизод - Спасяваме село [BgGameplay]

1 ratings | 8 views
Отваряйки линка за Kinguin и ако си купите нещо използвайки моя промо код ''ENDER'' ще получите 3% отстъпка (задължително през този линк) ще помогнете за следващи раздавания и поредици: https://www.kinguin.net/bg/?___store=kinguin_bg_bulgarian&r=41783 Гласувайте : http://www.strawpoll.me/14407730/r (игрите са само от Uplay може скоро и от някоя друга платформа да започна да снимам) Mixer : https://mixer.com/DrEnderTV Twitch : https://www.twitch.tv/real_drendertv
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.