HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: DrEnderTV

Rocket League Една от най- добрите ми игри !!!

3 ratings | 19 views
Гласувайте : http://www.strawpoll.me/14407730/r (игрите са само от Uplay може скоро и от някоя друга платформа да започна да снимам) Twitch : https://www.twitch.tv/real_drendertv Ето лин за песничката : https://www.youtube.com/watch?v=RlWLZylyt4E Искате 3% отстъпка при покупката ви в Kinguin можете да ползвате моя промо код : ENDER - така помагате на мен и каналът ми и да мога да правя повече Give Away-чета и да почвам нови поредици
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
bgspartak1 (11 months ago)
браво бе медике

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.